top of page

Gode råd og overvejelser ved brug af IT-freelancere

Færre fastansættelser og flere fleksible ansættelsesformer har gjort "det fleksible arbejdsmarked” til en realitet. For IT-konsulentvirksomheder giver det mange fordele, fx øget skalérbarhed og hurtig adgang til de dygtigste freelancere. Det skaber en dynamisk arbejdsstyrke, som kan tilpasses projekternes behov. Dog kræver det, at virksomheder nytænker deres rekruttering, fastholdelse og kulturudvikling for at udnytte fleksibiliteten optimalt.      

Fordele ved

en IT-freelancer

1. Stor fleksibilitet, hurtig rekrutteringsproces og adgang til specialiserede færdigheder.

2. IT-freelanceren har ingen ansættelsesretlig tilknytning til virksomheden, men virksomheden betaler typisk pr. ydelse eller time. I modsætning til fastansættelser er udgifterne derfor variable. Det kan være en fordel ved opgørelse af virksomhedens nøgletal samt i forhold til at få en fleksibel sammensætning af arbejdsstyrken.

3. IT-freelanceren er oftest selv ansvarlig for planlægning og strukturering af arbejdsprocessen, der styres af mål og delmål.  

4. Som selvstændig erhvervsdrivende er kundetilfredshed afgørende. Freelanceren er derfor motiveret af at skabe resultater. 

Rekruttering

Rekruttering er en central del af en virksomheds drift og vækst. Efterhånden som din virksomhed vokser, øges behovet for rekruttering, og en intern rekrutteringsafdeling bliver etableret. Det kræver dog, at den interne afdeling har en dyb forståelse for og evne til at imødekomme virksomhedens specifikke behov. Det kan være særligt være udfordrende i perioder med kraftig vækst og spidsbelastninger. Derfor vælger mange virksomheder at samarbejde med eksterne rekrutteringspartnere, som kan støtte den interne afdeling. Ekstern rekruttering tilbyder ofte en mere grundig, dybdegående og specialiseret rekrutteringsproces. Fordelene ved sådanne processer indebærer en højere kvalitet af rekrutteringen, identificering af mere kvalificerede kandidater og forøgelse af sandsynligheden for at fastholde disse kandidater. Desuden kan en fejlslået intern rekruttering være særdeles omkostningsfuld, både i form af spildt tid og ressourcer. Ved at anvende eksterne eksperter reduceres risikoen for fejl og optimerer dermed investeringen i nye medarbejdere.

Vær

opmærksom på

1. Hvis ansat på deltid, kan IT-freelanceren til tider arbejde på flere projekter i flere virksomheder samtidig. 

2. Det kan være en udfordring at finde balancen mellem eksterne ressourcer og intern organisation og kultur på en sådan måde, at spidskompetencerne og de ekstra ressourcer udnyttes optimalt.  

 

3. Der er ikke garanti for, at freelanceren kan bistå med viden og kompetencer næste gang, behovet opstår. Derved kan der være en del ekstra omkostninger forbundet med rekruttering af den rette IT-freelancer.  

 

4. Ved brug af en ny freelancer skal der bruges flere ressourcer på at sætte vedkommende ind i virksomhedens processer, strategi og plan for funktionen / opgaven samt kriterierne for, hvordan virksomheden ønsker arbejdet udført.

Motion-6-modellen

En anden samarbejdsform, som har samme fordele, men større sikkerhed, er Motion-6-modellen. Denne alternative model består af en overtagelsesløsning, som tilbyder fleksibiliteten og hastigheden fra klassisk freelance, men med muligheden for en efterfølgende 'overtagelse' / fastansættelse af IT-konsulenten. Denne type ansættelse løser opgaver i kortere eller længere perioder på en midlertidig kontrakt, som kan ændres til en fastansættelse efter ønske. Motion-6-modellen fungerer optimalt i forbindelse med spidsbelastning, eller hvis en nøglemedarbejder er fratrådt eller sygemeldt. Begge dele skaber et akut behov for, at der findes en midlertidig løsning, som kan udfylde et tomrum samtidig med, at det giver mulighed for en mere permanent løsning.  

Stroget-Alexander_Spatari-Getty.jpg
bottom of page