top of page

AI-udvikler

Storkøbenhavn, Danmark

Fast/Freelance

Freelance

Workspace

Varighed

3 måneder

Vil du vide mere?

Mattias Tøndevold-Linnet

M: +45 50 92 32 72 

E: mtl@motion-6.com

Om stillingen

Vi søger en dygtig udvikler med erfaring inden for AI. Stillingen er freelance med en varihed på 3 måneder, dog med mulighed for forlængelse.


Ansvarsområder

Krav

 • Erfaring med en med GenAI chatbot eller GenAI platform udvikling på virksomhedsniveau

 • 5+ års programmeringserfaring,

  1-3 års erfaring med udvikling og implementering af machine learning modeller i et et produktionsmiljø på virksomhedsniveau

 • Stærk forståelse af platformens arkitekturdesign

 • Stærke færdigheder inden for en bred vifte af teknologier og frameworks såsom Python (Pandas, PyTorch, FastAPI), vector, databaser, LangChain, cloud servicer (AWS, Azure) og insfrastruktur (Terraform)

 • Evner inden for udvikling af backend-applikationer så som NodeJS eller FastAP

 • Evner inden for deploymentsværktrøjer så som Docker eller Kubernetes

 • Evner inden for Generative AI (eks. ChatGPT, Claude 2, Stable Diffusion) med både prompt engineering og API

 • Erfaring med implementering af AI/ML modeller i et produktionsmiljø og en passion for NLP / LLMs

 • Bevist evne for at producere pålidelig, veldokumenteret kode

 • Frontent færdigheder med React er et plus


Om virksomheden

bottom of page